A Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola 8 évfolyamos alapfokú nevelő-oktató intézmény, évfolyamonként 4-5 osztállyal. Egyik meghatározó profilunk a zene tagozat, mely 1955 óta működik. Nyelvi tagozatot 1953 óta indítunk harmadik évfolymatól. Iskolánk az ének-zene és nyelvi tagozaton szakosított tantervvel működik.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján, az intézményt 1869-ben Polgári Leány- és Fiúiskolaként létesítették - ez volt Magyarország első polgári iskolája -, majd a II. Világháború után lett általános iskola.

Az iskola nagy hagyományú zenei tagozatos képzése iránt az utóbbi időben megnövekedett az igény, így az 1990/91-es tanévtől minden évfolyamon két zenei osztály működik. Célunk a Kodály-módszer alkalmazásával, zenét szerető gyerekek nevelése. A tanulók a szakosított tantervű ének-zenei tanításhoz szükséges hangszeres tanulmányaikat a városi Erkel Ferenc Zeneiskolában folytatják. Az iskola tárgyi és személyi feltételei adottak a színvonalas zenei oktatás folytatásához.

A kor követelményeinek megfelelően iskolánknak ma már biztosítania kell a hatékony idegen nyelvű oktatást is. Ezért a zenei képzésen túl a nyelvi oktatás is továbbfejlesztésre került. Idegen nyelvi oktatás nemcsak a nyelvi tagozaton folyik, hanem a zenei képzésen túl, a zenei osztályokban 3. osztálytól csoportbontással tanítják az angol illetve a német nyelvet.

A számítástechnika oktatását három modern multimédiás számítógépekkel felszerelt tantermünk, és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program-nak (NIIF) köszönhetően, korszerű internet-hozzáférés támogatja. Az új informatikai eszközök mellett, a tanuláshoz és oktatómunkához több ezer darabos könyvtárunk is rendelkezésre áll.

Speciális szinfoltja az oktató-nevelő munkának a néptánc oktatása tanórán és tanórán kívüli formában. Alsó tagozaton a zenei osztályokban egy testnevelés óra helyett szakképzett nevelőnk oktatja mozgáskultúrára a tanulókat, a szülők nagy megelégedésére.

Szabadidős tevékenység keretében 26 szakkör működik az iskolában (művészeti, természettudományos, irodalmi, nyelvi, egészségügyi és sport). Az iskola énekkarai, szavalói rendszeresen részt vesznek városi rendezvényeken, a hagyományos iskolai ünnepségeken, megemlékezéseken. Ezen események közül a legnépszerűbb a hagyományos, több évtizedes múlttal rendelkező "Táncsics-est". A kulturális tevékenység mellett élénk az iskola sport élete is. Az említett szakkörök mellett számos DSK csoport működik. Ezeken a foglalkozásokon a tömegsport mellett felkészülnek a tanulók a Diákolimpia versenyeire is.

Az oktatás eredményességét tükrözi az évek során tapasztalható jó tanulmányi átlag, a középiskolába felvett tanulók száma (60-70%).