A Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolának legfontosabb feladata, hogy a tudás átadása mellett kultúraközvetítő szerepet is vállaljon. Alapvető célunk a kultúra, a művelődés iránti fogékonyság felébresztése, a zenét, a művészeteket értő és szerető emberek nevelése.

Iskolánkban a kompetenciafejlesztés és az ismeretátadás komplex és kiegyensúlyozott folyamatban valósul meg. Tartalmi követelményrendszerünkben hangsúlyos szerepet kap a gyakorlatorientált ismeretek, a természettudományos tudás és az életviteli kompetenciák fejlesztése.

 

Rimóczi Gábor

igazgató