Az iskola-egészségügyi ellátás célja:

 

Közreműködés az óvodában, alap és középfokú tanintézményekben és kollégiumokban nevelt és oktatott gyermekek/tanulók egészséges szomatikus, mentális és szociális fejlődésének biztosításában, egészségi állapotának védelmében és egészségének fejlesztésében. A krónikus beteg vagy fogyatékkal élő gyermek intézményi integrációjának elősegítése.

26/1997 (IX.3.) NM rendelet

 

Feladatainkat jogszabályok, rendeletek, módszertani útmutatók irányításával végezzük.

 

Kötelező feladataink röviden:

Az iskola-egészségügyi tevékenység keretében a védőnő által önállóan ellátandó feladatok 

A feladatainkat előre (orvossal, iskolaigazgatóval) egyeztetett részletes munkaterv alapján végezzük.

1. Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint:

 • - testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat),

 • - pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés,

 • - érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás),

 • - mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások),

 • - golyvaszűrés,

 • - vérnyomásmérés.

2. A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása.

3. Elsősegélynyújtás.

4. Az orvosi vizsgálatok előkészítése.

5. A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése.

6. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.

7. Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban:

 •  az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges  életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás),

 •  családtervezés, fogamzásgátlás,

 •  szülői szerep, csecsemőgondozás,

 •  szenvedélybetegségek megelőzése.

8. Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel.

9. Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás).

10. Pályaválasztás segítése.

11. Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.).

Kötelező feladatok részletesebben:

 • 2,4,6,8 osztályokban védőnői és orvosi szűrővizsgálatok előkészítése, elvégzése, adminisztrálása.

 • A kiszűrtek, krónikus betegek nyomon követése.

 • 6,7. osztályban védőoltás előkészítése, lebonyolítása, adminisztrálása ( dTap, MMR, Hepatitis B, HPV – kötelezően felajánlható lányoknál).

 • Ebédlők, öltözők, WC-k  ellenőrzése 3 alkalommal, hiányosságok feltárása, intézkedési terv elkészítése

 • Elsősegélyben részesíteni  tanulókat, esetleg az iskola területén tartózkodó felnőtteket.

 • Védőnői fogadóórákat, tanácsadást tartani gyerekeknek, szülőknek.

 • Szülői értekezleten részt venni, igény esetén.

 • Intézkedések. ( Gyámügy, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó, környezettanulmány írása stb. az iskola gyermekvédelmi felelősével s lehetőség szerint az osztályfőnök bevonásával )

 • Az iskolás gyermekek családjának meglátogatása gyermekvédelmi felelőssel, osztályfőnökkel problémák esetén – igény esetén.

 • Előadás tartása kötelező témakörökben, illetve felkérésre kompetenciánkba tartozó témákban, (néhány esetben vendégelőadó).  Fogápolás, egészséges életmód, táplálkozás, serdülőkori változások, dohányzás, drog, alkohol, AIDS, szexualitás, fertőző betegségek, védőoltások témakörében.                     

 • Tisztasági vizsgálatot végzünk az összes osztályban minimum évente háromszor .

Egyéb:

 • Védőnői információs anyagok rendszeres kihelyezése a faliújságon.

 • Iskolai ünnepségeken, (évnyitón, évzáron, ballagáson hulladékgyűjtés) részvétel – elsősegélynyújtó feladatok elvégzése

 • Az oltások előtt a szülők tájékoztatása írásban.

 • A szűrővizsgálatok előtt a szülőktől írásban gyermek egészségi állapotáról tájékoztató kérése, szűrővizsgálat után összes vizsgált tanulónál - tájékoztatása a szülőknek gyermeke egészségi állapotáról, elsős tanulóinknál gondozási terv ismertetése.

 • Szoros kapcsolattartás:

  • Területi, ifjúsági védőnők

  • ÁNTSZ

  • Gyermekorvosok, szakorvosok (pl.: fogászat, szemészet, bőrgyógyászat, nőgyógyászat stb.)

  • Pszichológus

  • Fejlesztőpedagógus

  • Gyógytornász

  • Gyámhivatal

  • Családsegítő Szolgálat

  • Gyermekvédelmi Szolgálat

  • Vöröskereszt

  • Máltai Szeretetszolgálat

  • Rendőrség

  • Nevelési Tanácsadó

  • Beszédfejlesztő Központ

  • Mozgássérültek helyi szervezetével

  • Látássérültek helyi szervezete

 • Egészségnap, egészséghét szervezése, felkérésre részvétel.

 •  Információs anyag előkészítése s szétosztása a tanulóknak, tanároknak. ( HPV vírus, rüh, tartásjavító torna, lúdtalptorna, tetű felismerése, hatékony védekezés stb.)

 • E-mail „szolgáltatás”.

 • Iskolai gyógyszerkészlet, elsősegélykészlet összeállítása, beszerzése, rendszeres ellenőrzése.

 • Iskolai büfé, ital automatával kapcsolatos megbeszélések, ajánlás elkészítése.

 

343280
MaMa20
TegnapTegnap138
Ezen a hétenEzen a héten20
Ebben a hónapbanEbben a hónapban2899
ÖsszesenÖsszesen343280

Fenntarthatosag

/images/FTH_jelveny.png

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2012. All Rights Reserved.